Ned immun allerg 0   Ned cmert vneshn 0

nar1   Ned fiz aktivn 0