Den med rabotn 
vihodn neotloz z
  
Goryachaya lin
 
Goryachaya lin polik x
 
Vakcinaciya COVID z 
Vakcinaciya COVID punkt x 
Vakcinaciya COVID viezd x
 Inform dlya pacientov x  Aktuaknaya inform z  COVID 19
 
 disp1 zoj1
Spid polik 0  Demogr nac proekt x 

 
lo 1

 
 ast1  kyr1
LUKA  Den med rabotn 21 xx 
donor 0 donor prezent 2
   


Det telef doveriya

 

 

K7LtxzvVIk